TEMPUS DE OI 25/11/2014

SPARTACO

In sa dì de sa manifestazioni de sa FIOM, cun Landini in Casteddu, contaus sa storia de Spartaco, su gladiadori chi si fiat fuiu de su xircu e si fiat arrevortau contras a Arroma. Unu grandu generali, unu grandu sordau, su simbulu de is poborus chi si furriant contras a chini cumandat.

FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

Ti piace quello che facciamo? Aiutaci a crescere. Segui RADIO X su facebook!