Apedalendi po salvai s’Àrticu

Su cuàturu de su mesi de ladàmini nc’at su #IceRide una apedalada mondiali po salvai s’Àrticu, po spainai sa boxi de #SaveTheArctic passendi a innantis de is logus prus de importu de sa tzitadi de Casteddu. Sa tarea est de pesai unu santuàriu po salvai s’ecosistema e sa biodiversidadi de custa regioni chi est importanti meda po su clima e su tempus de su pianeta etotu. Su perìculu chi est bivendi s’Àrticu imoi ndi bennit de su mudamentu de su clima, de s’estratzioni de su petròliu e de sa pisca industriali. E intzandus tocat a pesai sa prus manna manifestada po spainai sa boxi, po fai sciri de i-custus problemas a totu sa genti de su Mundu e craramenti a pediri s’agiudu de totu is polìticus po inghitzai a traballai in custa bisura.
S’annu passau ant fatu parti de custa manifestada prus de 24000 personas in 126 tzitadis de 37 stadus e ocannu si ollit binci su record!
In Casteddu s’apedalada partit a is ùndixi de a mengianu a su Molo Ichnusa, si bieus innì, e no sceti a bicicleta, totus funt benibènnius! Fintzas a skate, patinus e a pei. Su giassu de sa manifestada chi est apariciada de Greenpeace estwww.iceride.org.
FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail