1 Commento

  1. Ciau,a mie custa musica no mi piaghede meda, però tottu su chi sighide, sas notiscias e sa partecipazione de IVO mi faghed meda piaghere.Su branu de regghe est meda indovinadu ! Medas grascias et augurios a Tottus. Unu asigheddu a su Poeta e Scrittore IVO MURGIA*Sighi cun sa bici ma supratottus cun s’arte tua IVO ( una diosa, MARTINA ! ) Ciauuuu mar ^

I commenti sono bloccati.