TEMPUS DE OI 28 MARTZU – 3 ABRILE

Tempus de oi est sa trasmissioni chi si donat novas de spettaculus, sonus e arti, e arrexonat cun bosatrus de cussu chi sutzedit in Casteddu e a giru. Si podeis ascurtai donnya dì de is 7:00 a is 8:00 cun Elio Turno Arthemalle, cun Damiana Culeddu, Tiziana Furcas e cun Arrogalla.

28 martzu Tiziana Furcas cun Rita Porru (ASCURTA ►)
29 martzu Elio Turno Arthemalle cun Elena Musio, attrice, regista e direttrice artistica (ASCURTA ►)
30 martzu Damiana Culeddu cun Miriam Bassu e Cinzia Pusceddu, Casa Emmaus (ASCURTA ►)
31 martzu Elio Turno Arthemalle cun Mirko Ariu, Ditta Vigliacci (ASCURTA ►)
1 abrile cun Arrogalla ascurtaus “The Clash – Sandinista!” (ASCURTA ►)
2 abrile Elio Turno Arthemalle cun Mattea Lissia, organizzatrice di eventi culturali e del Festival Pazza Idea (ASCURTA ►)
3 abrile Elio Turno Arthemalle cun Raimondo Cossu (ASCURTA ►)

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda.