CASTEDDU CAPITALI

Cenàbara heus a sciri si Casteddu arrennèscit a essi’ Capitale Europea de sa Cultura. Imoi no podeus fai atru chi allui lantias e sperai. No boleus (no’ est custu su logu) oberri chistionis po arrexonai de comenti heus traballau fintzas a oi po nc’arribai. S’incàpitat de intendi sa genti arrexonendi, perou: e a su chi si pàrit de cumprendi, nisciunus dd’hat cumprendiu in finu ita bollat nai, a sa fini ‘e is contus, “Capitale della Cultura”. Po su ‘mprus sa genti pènsat chi potzat cresci su numuru de is spettaculus, de is esposizionis, de is cunvegnus: cosas aici. Sa beridadi est un’atra. Sa tzittadi nomenàda hat a binci no’ po su chi est: no si seus aparicendi a portai prus cultura in d’unu logu chi jai ci ndi tenit. Su premiu no est po su passau, est po su tempus benidori. E cussu chi si càstiat no est s’arti sceti. Si premiat su progettu po sa tzittadi noa: po is arrugas, is serbidorias pùbricas, sa calidadi de sa vida.

Si torrat a chistionai de smart cities. Sa cosa curiosa, perou, est chi mancu is spertus arrennescint a si fai cumprendi ita arrabiu siant. Custu est su contu chi no si tòrrat: poita sa genti, mancai cuntenta chi seus in sa short list no’ hat cumprendiu ita heus a depi binci? Hiat a essi comenti a essi prexaus de sa festa no’ sciendi mancu chini est su santu.
Po totu is atras cosas seus cuntentus de essi arribaus fintzas a innoi e speraus de binci nosus: Genova est stetia capitali in su 2004 e is numurus faint spantu: 440 milionis de giru de dinai, 450 attividadis nascias a su costau… Binci est una cosa bona, e spereus de nci dda fai.
Certu Genova, po essi una smart city, no’ s’est parta guvernada e tennia comenti heus a essi boffiu, in su 2011 e imoi de pagu, candu su ludu nci dd’hat ingurtia. Spereus de essi prus smart de sa cittadi chi si seus postus a bisai.